Posts tagged: Toegankelijke Informatie

i-toegang: Toegankelijke Informatie Voorziening voor LevensLang Leren

i-toegang: Toegankelijke Informatie Voorziening voor LevensLang Leren is een eenjarig project van het Europees Agentschap voor de ontwikkeling van het bijzonder onderwijs met alsdoel de bewustmaking van de problematiek rond toegankelijke informatie voorziening voor levenslang leren en het ontwikkelen van aanbevelingen over hoe het kan worden aangepakt.

Dit project wordt medegefinancierd door de Europese Gemeenschap in het kader van het LevensLang Leren Transversaal Programma, Kernactiviteit 1: Beleid samenwerking en innovatie.

De conferentie op 22-24 juni 2011 in Kopenhagen, Denemarken heeft tot doel de implicaties van toegankelijke informatie voor levenslang leren te bespreken, alsmede het identificeren van praktische aanbevelingen.