Category: ViPi enquête

Enquête over ICT-opleidingen voor mensen met een handicap

Het ViPi (Virtueel portaal voor interactie tussen personen met een handicap) team kondigt de ViPi gebruikers enquête aan. Het onderzoek heeft als doel om:

  • De behoeften te identificeren van de potentiële ViPi gemeenschap;
  • De noden voor een ICT-opleiding in kaart te brengen;
  • Aan te geven welk opleidingsmateriaal er op dit moment reeds beschikbaar is;
  • Die didactische benaderingen en methodieken te identificeren die worden ingezet, alsook de meest succesvolle aan te duiden.

De enquête is toegespitst op mensen met een handicap en organisaties die hen vertegenwoordigen, familieleden, verzorgers en trainers van mensen met een handicap, alsook mensen die betrokken zijn bij de tewerkstelling van en het beleid ten aanzien van mensen met een handicap.

De enquête zal u begeleiden naar die delen van de enquête die voor u relevant zijn. De enquête lengte varieert afhankelijk van uw specifieke interesse in het ViPi project, maar zal niet meer dan 15 minuten in beslag nemen. Alle persoonlijke vragen zijn optioneel.

De resultaten van dit onderzoek zullen de focus van het ViPi project en zijn ontwikkelingen bepalen, en is dus een zeer belangrijk onderdeel van het project. Het is ook uw kans om uw mening te uiten over ICT-trainingen voor mensen met een handicap.

De enquête is beschikbaar in verschillende talen via volgende adressen:

Bij voorbaat hartelijk dank,
Het ViPi team.