ViPi partner keynote spreker op CAVA 2014

CAVA 2014 logo

De CAVA 2014 conferentie (VI International Conference of Adaptive and Accessible Virtual Learning Environment CAVA 2014, Promoting an Inclusive Learning Culture) is het belangrijkste Latijns-Amerikaanse forum waar wetenschappers, professionals en studenten ideeën uitwisselen en hun onderzoeksresultaten in het domein van Inclusieve en Adaptieve technologieën met elkaar delen. ViPi projectcoördinator Karel Van Isacker zal de ViPi resultaten naar voren brengen in zijn presentatie “Inclusion in Europe: a holistic view on the many affected domains to support integration and employability; the Belgian case study”. Het zal op een holistische manier bekijken hoe mensen met een handicap worden geïntegreerd in de samenleving in Europa, in termen van het verwerven van de benodigde (basis) ICT en ICT gebaseerde AT vaardigheden, maar ook in termen van sociale competenties. Dit zal worden gepresenteerd met speciale aandacht voor België, en hoe deze integratie wordt bereikt door gebruik bv. desktop en mobiele games.

Een beperking mag geen handicap zijn

Op initiatief van Helga Stevens en Lies Jans, beiden Vlaams Volksvertegenwoordiger en Gemeenschapssenator voor de N-VA, bundelde de N-VA haar visie op een volwaardig burgerschap voor personen met een beperking in een lijvig dossier, “Een beperking mag geen handicap zijn”. Dit nieuwe N-VA-dossier wordt aan pers en publiek voorgesteld op maandag 17 februari.

Afspraak op maandag 17 februari in het Vlaams Parlement (De Schelp), in hartje Brussel. Het onthaal loopt vanaf 18 uur, het programma start stipt om 18.30 uur. Einde om 21.15 uur.

Partner PhoenixKM zal hieraan deelnemen.

Rapport – Online mediawijsheid en het inclusief en buitengewoon onderwijs

Gedurende 6 maanden werkten Child Focus en de Fondation Travail Université intensief aan het actie-onderzoek om de behoeften en noden van jongeren uit het inclusief en buitengewoon onderwijs m.b.t. digitale media in kaart te brengen.

In het kader van dit project “Online media en het inclusief en buitengewoon onderwijs”, gesteund door de Koning Boudewijnstichting, leggen we de klemtoon op jongeren met een beperking en hun relatie met online media, zowel in school- als in thuissituaties. We gaan dus op zoek naar wat de jongeren zelf verwachten én waar de noden en behoeften liggen bij de onderwijsactoren.

Het gaat om een praktische analyse die de aanzet moet geven voor de ontwikkeling van een educatieve tool rond een veilig en verantwoordelijk internetgebruik, een tool die in het buitengewoon onderwijs kan gebruikt worden door de professionele actoren. PhoenixKM (ViPi partner) werkt hier aan mee.

Meer info over een veilig internetgebruik vind je op www.clicksafe.be.

Download rapport ‘Online mediawijsheid en het inclusief en buitengewoon onderwijs’ .

Uitnodiging finaal symposium van de ViPi & ATLEC projecten

Wij nodigen u graag uit naar het “Yes, I can! ICT and ICT-AT skills development for all” finaal symposium van de ViPi en ATLEC projecten op 4 december 2013 in Brussel. Deze twee complementaire Europese Levenslang Leren projecten (ViPi – Virtueel Portaal voor Interactie en ICT Training voor mensen met een handicap – richt zich op de ontwikkeling van ICT vaardigheden voor (jong) volwassenen met een handicap; ATLEC – Ondersteunende Technologie Leren via Eenvormig Curriculum – richt zich op vaardigheden en competenties met betrekking tot ICT gebaseerde ondersteunende hulpmiddelen) zullen hun resultaten voorstellen binnen een breder kader van leren, werkgelegenheid en zelfstandig wonen voor mensen met een handicap.

Download de uitnodiging (Nederlands, PDF).

Technologie in de social profit sector – Dienstencentrum Gidts

Dienstencentrum GID(t)S logo

Het dienstencentrum Gidts in Hooglede-Gits heeft voor vrijdagnamiddag 4 oktober 2013 een boeiend namiddagprogramma opgesteld dat het potentieel toont van technologie in de social profit sector. Hieraan zal PhoenixKM tevens deelnemen.

Waar? Koolskampstraat 24 | 8830 B-Gits
Wanneer? Vrijdagnamiddag 4 oktober
Timing? Van 13u30 tot 16u30 + afsluiting met broodjes en een drankje
Wat?

 • Algemeen beeld Dienstencentrum Gidts en de visie op het creëren van extra kansen door technologie voor personen met een beperking
 • Fysiek bezoek aan elk van de 3 domeinen ZORG, ONDERWIJS en WERK met een korte toelichting
 • Voorbeelden van projecten (CERA Award projecten) die voor het centrum uitgevoerd zijn

Dit programma werd opgesteld in de voorbereiding van het curriculum voor Community Service Engineering dat vanaf 2014 van start zou gaan.

ViPi lanceert meertalige games voor basic ICT kennis, voor personen met een beperking

 • Memobile
Memobile screenshot

Memobile screenshot

Memobile is een Android toepassing (App) die 3 games bevat om basis ICT vaardigheden aan te leren, alsook deze kennis te toetsen via een aantal games. Deze games herhalen kennis, alsook voorzien in het ontdekken van nieuwe informatie.
De games gebruiken het figuurtje Memo, een schattig cartoon karakter, die optreedt als trainer van de gebruikers. Het vervat 3 losstaande games: passende paren, starterskit en een quizspel over sneltoetsen.

De verschillende taalversies kunnen gedownload worden via volgende links: ENNLELLT.
 • Stay Safe Game
Stay Safe screenshot

Stay Safe screenshot

Stay Safe is een game die zich richt op het veilig gebruik van het internet, alsook email.

Volgende topics worden behandeld: gevaarlijke bijlages, spoofing, bedrog en kettingmails. De game geeft een situatie weer waarbij een virtuele gebruiker zijn mails bekijkt. De verschillende soorten mails die worden ontvangen, worden bekeken en besproken samen met een andere virtuele gebruiker met meer ervaring. De gebruiker moet dan beslissingen nemen (gebaseerd op meerkeuzevragen) bij elke email. Wanneer keuzes worden gemaakt, krijgt de gebruiker advies betreffende zijn juiste of verkeerde keuze.

De game bevat ook ondersteuning om de vragen aan te passen.

De game is beschikbaar in de 4 project talen: Grieks, Engels, Litouws en Nederlands.

Stay Safe kan u installeren met dit installatie bestand.

 • Vliegen Mepper Game

Fly Swat screenshotDeze game laat de gebruiker toe vliegen neer te meppen gedurende 60 seconden. Op deze manier leert de gebruiker de muis alsook het toetsenbord te gebruiken of ondersteunende technologie als de gebruiker bijvoorbeeld gebruik maakt van een schakelaar.

Het leert de gebruiker wat de link is tussen een handeling van de muis, toetsenbord of schakelaar, en de actie die verschijnt op het scherm.

Het is beschikbaar online via http://www.vipi-project.eu/games/flyswat/gamefiles/FlySwatNL.html.

De instelling laat ook toe een vizier tevoorschijn te laten komen om zo beter het doelwit (een vlieg) te kunnen raken.

Volgende controle toetsen kunnen worden gebruikt:

Actie Toets Muis
Beweeg naar links Linker pijl toets Beweeg de muis naar links over de game
Beweeg naar rechts Rechter pijl toets Beweeg de muis naar rechts over de game
Meppen Spatiebalk Klik links op muis
Vliegbewegingen van de vlieg ‘M’ toets Druk links op het vliegbewegingsicoontje om de vliegbewegingen aan te passen: horizontaal, verticaal, voorspelbaar of toevallig
Zet geluid aan/uit ‘N’ toets Druk links op het geluidsicoontje om het geluid aan of uit te zetten gedurende het spelen of bij het begin in het openingsvenster
Toon/verberg doelwit ‘T’ toets Klik op het doelwit icoontje tijdens het spelen of bij het begin in het openingsvenster
Vlieg snelheid ‘S’ toets Klik op het snelheidsicoontje om de vliegsnelheid aan te passen: traag, gemiddeld en vlug
Eén druk instelling ‘O’ toets Klik links op het één druk instelling icoontje om te wisselen tussen manuele en automatische mep beweging (enkel aanwezig in toevallige vliegbeweging isntelling)
Help ‘H’ toets Staat op het startscherm en bevast ondersteunende instructies
Herstarten van game op het einde Spatiebalk Link klikken op de game
 • Ja Nee ICT Quiz Game
Ja Nee ICT Quiz Game

Ja Nee ICT Quiz Game

Bij deze game worden een aantal vragen gesteld betreffende ICT waarbij de gebruiker moet aanduiden welke juist en niet juist zijn via het beantwoorden op vragen met ja of nee.

De vragen handelen over basis ICT kennis en vaardigheden, en zijn aangepast voor personen met leerproblemen.

Navigatie is mogelijk via het gebruik van het toetsenbord (pijltjestoetsen om naar de volgende of vorige vraag te gaan en de spatiebalk om een selctie te maken) of de muis.

Na elke vraag en antwoord wordt er nog een terugkoppeling gegeven, alsook na elke reeks en op het einde van de quiz. Het laatste scherm laat toe aan de gebruiker om alle informatie op te slaan in een pdf bestand die hij/zij dan kan bewaren.

Er zijn 5 individuele quizzes (onderstaande links laten toe de game online te spelen, maar enkel in het Engels):

U kan deze game hier downloaden.

 • Waar of niet waar ICT Quiz Game
Waar Niet waar ICT Quiz Game

Waar Niet waar ICT Quiz Game

Deze game vraagt een aantal waar/niet waar vragen in verband met ICT gebruik.

Deze vragen en inhoud zijn beschikbaar in het Engels, Grieks, Litouws en Nederlands.

Navigatie is mogelijk via het gebruik van het toetsenbord (pijltjestoetsen om naar de volgende of vorige vraag te gaan en de spatiebalk om een selectie te maken) of de muis.

Na elke vraag en antwoord wordt er nog een terugkoppeling gegeven, alsook na elke reeks en op het einde van de quiz. Het laatste scherm laat toe aan de gebruiker om alle informatie op te slaan in een pdf bestand die hij/zij dan kan bewaren.

Er zijn 5 quizzes die elkaar opvolgen::

 • Onderdelen van een computer
 • Gebruik van een computer
 • Gebruik van het internet
 • Gebruik van email
 • Veilig internet gebruik

U kan de game spelen in uw taal via het volgen van onderstaande links:

Grieks Engels Litouws Nederlands

 • Rob de Gangster – ICT quiz game
Rob de Gangster - ICT quiz game

Rob de Gangster – ICT quiz game

Deze game laat de gebruiker toe om een pokerspel te spelen waarbij aan de hand van vragen en antwoorden met betrekking tot basis ICT kennis een score kan worden behaald. De onderwerpen kunnen vooraf gekozen worden door de gebruiker.

Navigatie is mogelijk zowel via het toetsenbord als via de muis.

Na elk fout antwoord wordt uitleg gegeven waarom het antwoord fout was.

Speel het spel online via deze link (beschikbaar in Engels, Grieks, Litouws en Nederlands).

De desktop versie kan tevens worden gedownload (download hier), en vragen en antwoorden kunnen worden aangepast via een editor.

 • Escapology ICT Game
Escapology ICT Game

Escapology ICT Game

Deze game laat toe om via het selecteren van letters een woord te vinden dat steeds gelinkt is met basis ICT kennis. De antwoorden kan men vinden, al of niet met behulp van een hint. De onderwerpen kunnen bij het begin worden geselecteerd.

Navigatie is mogelijk zowel via het toetsenbord als via de muis.

Uitleg wordt steeds gegeven na elke vraag, en elke vraag is geassocieerd met een hint.

U kan de game hier online spelen.

Deze game is beschikbaar in het Engels, Grieks Litouws en Nederlands.

De desktop versie is tevens beschikbaar (download hier), en vragen en antwoorden kunnen worden aangepast via een editor.

Het leert de gebruiker wat de link is tussen een handeling van de muis, toetsenbord of schakelaar

ViPi en ATLEC lessen: basis ICT kennis en kennis omtrent ICT gebaseerde ondersteunende hulpmiddelen

Vanaf 7 september starten we opnieuw met de tweewekelijkse “basis ICT kennis” cursussen in samenwerking met WVA (Ieper) en dit in het kader van het Europese viPi project. Inschrijven is nog altijd mogelijk via daniel.moeyaert@telenet.be.

Vanaf 14 september starten we ook met de tweewekelijkse cursus “kennis omtrent ICT gebaseerde ondersteunende hulpmiddelen”. Daarbij gaan we alle ICT gebaseerde ondersteunende hulpmiddelen bespreken die van toepassing zijn voor personen met een beperking. Focus zal vooral liggen op het gebruik van deze hulpmiddelen voor PC gebruik. Inschrijven is nog altijd mogelijk via daniel.moeyaert@telenet.be.

UNICEF-rapport ‘De Toestand van de Kinderen in de Wereld’ – Zie het kind vóór de handicap

Unicef logo

Unicef logo

Volgens het jaarlijkse UNICEF-rapport “De Toestand van de Kinderen in de Wereld” (in het Engels) hebben zowel kinderen met een handicap als de gemeenschap waarin ze leven er voordeel bij wanneer ze zich focussen op wat ze kunnen bereiken in plaats van op de zaken/dingen waartoe ze niet in staat zijn. Het betrekken van kinderen met een handicap is net goed voor de hele samenleving. De Toestand van Kinderen in de Wereld 2013: (kinderen met een handicap), stelt dat kinderen met een beperking het minste kans maken om gezondheidszorg te krijgen en om naar school te kunnen gaan. Ze behoren tot de grootste risicogroepen die slachtoffer worden van geweld, mishandeling, uitbuiting en verwaarlozing, en dit vooral wanneer ze worden verborgen of in instellingen worden geplaatst. Dit blijft zich helaas voordoen vanwege de sociale stigma’s en de economische kost om hen op te voeden.

Het resultaat hiervan is dat kinderen met een handicap als de meest gemarginaliseerde mensen ter wereld worden beschouwd. Een betere integratie van kinderen met een handicap kan discriminatie juist voorkomen.

Bron: Unicef

ICT en Handicap: voorstelling Open IT initiatief WVA

Wim Moeyaert, beheerder WVA (Werkgroep Vorming en Aktie vwz, Ieper) bespreekt de noodzaak van ICT kennis, alsook ICT ondersteunende hulpmiddelen voor personen met een handicap.

Dit interview werd afgenomen in het kader van het ViPi/ATLEC project.

Een onderzoek bij kansengroepen naar hun gebruik van internet en sociale media voor arbeidsbemiddeling

Memori, het onderzoekscentrum van Lessius Hogeschool voerde en onderzoek uit in opdracht van Jobcentrum, Levanto, Job&Co, Stebo en VDAB betreffende het gebruik van internet en sociale media voor arbeidsbemiddeling bij verschillende kansengroepen.

De aanbevelingen die voortvloeiden uit dit onderzoek zijn gratis te downloaden.