Een beperking mag geen handicap zijn

Op initiatief van Helga Stevens en Lies Jans, beiden Vlaams Volksvertegenwoordiger en Gemeenschapssenator voor de N-VA, bundelde de N-VA haar visie op een volwaardig burgerschap voor personen met een beperking in een lijvig dossier, “Een beperking mag geen handicap zijn”. Dit nieuwe N-VA-dossier wordt aan pers en publiek voorgesteld op maandag 17 februari.

Afspraak op maandag 17 februari in het Vlaams Parlement (De Schelp), in hartje Brussel. Het onthaal loopt vanaf 18 uur, het programma start stipt om 18.30 uur. Einde om 21.15 uur.

Partner PhoenixKM zal hieraan deelnemen.

Rapport – Online mediawijsheid en het inclusief en buitengewoon onderwijs

Gedurende 6 maanden werkten Child Focus en de Fondation Travail Université intensief aan het actie-onderzoek om de behoeften en noden van jongeren uit het inclusief en buitengewoon onderwijs m.b.t. digitale media in kaart te brengen.

In het kader van dit project “Online media en het inclusief en buitengewoon onderwijs”, gesteund door de Koning Boudewijnstichting, leggen we de klemtoon op jongeren met een beperking en hun relatie met online media, zowel in school- als in thuissituaties. We gaan dus op zoek naar wat de jongeren zelf verwachten én waar de noden en behoeften liggen bij de onderwijsactoren.

Het gaat om een praktische analyse die de aanzet moet geven voor de ontwikkeling van een educatieve tool rond een veilig en verantwoordelijk internetgebruik, een tool die in het buitengewoon onderwijs kan gebruikt worden door de professionele actoren. PhoenixKM (ViPi partner) werkt hier aan mee.

Meer info over een veilig internetgebruik vind je op www.clicksafe.be.

Download rapport ‘Online mediawijsheid en het inclusief en buitengewoon onderwijs’ .