Eerste project vergadering voltooid in Athene

Partners nemen deel in de vergadering

Partners participating in discussion

De eerste project vergadering vond plaats op 17-19 januari 2011 in Athene, Griekenland, en werd georganiseerd door Steficon en PhoenixKM. Alle partners namen deel, en een werkschema werd opgesteld voor de volgende 8 maanden.

De volgende project vergadering vindt plaats in Cyprus in september 2011, en zal worden georganiseerd door de Cypriotische partner Eurocy.

ViPi project gelanceerd

ViPi project is van start gegaan op 1 januari 2011.

Het project gaat uit van het feit dat een meerderheid van de personen met een handicap in Europa werkloos zijn  (ANED statistieken vermelden meer dan 60%), omdat ze een aantal vaardigheden ontberen (o.a. basis ICT vaardigheden) die nodig zijn in de huidige werkomgeving.

ViPi streeft ernaar om een “one-stop-shop” interactief portaal en leeromgeving to voorzien dat;

  • een meertalige sociale omgeving omvat (voor VET centra, personen met een handicap, ICT training centra, etc.), gebruik makende van de meest recente social media, om zo een interactieve gegevens uitwisseling te bekomen, in samenwerking met betrokken personene en organisaties;
  • een toegankelijke (WCAG 2.0) meertalige Web 2.0 online ICT e-learning omgeving voor personen met een handicap omvat, en toegang biedt tot uitwisselbare SCORM leerobjecten, met focus op basis ICT vaardigheden om personen met een handicap toe te laten om hun job in de reguliere arbeidsmarkt te kunnen behouden, of dergelijke job te kunnen verkrijgen. Dit zal verrijkt worden met intuïtieve mobile Java en Flash Lite gebaseerde educatieve serieuze spelen;
  • Het uiteindelijke resultaat zal een totale set van toepassingen en diensten zijn die zullen gestroomlijnd worden via een gemende educatieve en pedagogische omkadering, gebruik makende van de interactieve mogelijkheden van web 2.0, aangepast en gelocaliseerd, getest, en vervolgens verfijnd met eindgebruikers uit Griekenland, België, Litouwen, Verenigd Koninkrijk en Cyprus.

Training organisaties zullen toegang hebben tot leerobjecten die ze kunnen integreren in betsaande leeromgevingen en -praktijken. Door het gebruiken van Open Bron Software, kunnen extensies van het ViPi platform gemakkelijk worden geïntegreerd.
ViPi platform zal dus in staat zijn om een volledig toegankelijk en Open Bron gebaseerd pan-Europees leer/sociaal netwerk te ondersteunen, en zo de verschillende doelgroepen samen te brengen (VET centra, overkoepelende organizaties). Daarenboven zullen herbruikbare (PC en GSM) leerobjecten  worden ter beschikking gesteld, ondersteund door Web 2.0 sociale diensten.

ViPi project website gelanceerd

We hebben zonet de ViPi project website gelanceerd en deze zal upgedated worden in de volgende weken.

Project start vergadering

Op 17-19 januari 2011 vindt in Athene de eerste vergadering plaats van het ViPi consortium.