Wat is ViPi?

ViPi resultaten beschikbaar!

Multimedia roadshow

ViPi heeft nu ook zijn multimedia roadshow gelanceerd in de verschillende partner talen, zodat u nu de verschillende resultaten van het project kan bekijken!

Multimedia roadshow

Multimedia roadshow

Disseminatie materiaal

Games om te downloaden of online te spelen

Resultaten

Onze basis input kwam van de eindgebruikers, stakeholders (inclusief “gatekeepers”) en begunstigden. De behoeften analyseren, alsook een goede kennis hebben van de huidige stand van zaken was het uitgangspunt. De verkregen resultaten zijn de volgende:

 1. Research methodology
 2. Survey questionnaires NL, EN, EL, LT
 3. Consolidation and comparative analysis of findings
Op basis van dit onderzoek, alsook expertise in het consortium hebben we een curriculum en training materiaal gecreëerd, op 3 moeilijkheidsniveaus, tendeinde er zeker van te zijn dat we onze erg gediversifieerde doelgroep konden bereiken. Daarenboven hebben we ook een handboek gemaakt, dat de trainer zal helpen bij het inpassen van ViPi materiaal in het huidige lesaanbod. daarvoor is er ook een pedagogische omkadering uitgewerkt.
 1. ViPi Curriculum (NLLTELEN) + annexes (NL, LTELEN)
 2. ViPi Training materiaal Deel 1 (NLLTELEN) + Deel 2 (NLLTELEN) + Deel 3 (NLLTELEN) en een aangepaste UK piloot versie
 3. ViPi handboek NLLTEL, EN (20122013)
 4. Research of blended learning approaches & Web 2.0
 5. ViPi Blended Educational & Pedagogical framework
Deze trainingen werden ondersteund door een online en mobiel ViPi-skills portaal, waarbij ook een reeks desktop/internet en mobiele games werden ter beschikking gesteld.
 1. Geïntegreerd ViPi platform (link naar platform) 2012 (pdf) (Annex IAnnex II) + 2013 (pdf) (Annex IAnnex II)
 2. Web 2.0 mobile applicatie
 3. Serieuze games – desktop / internet en mobiel (ENNLELLT)
Het training materiaal werd vervolgens getest en geëvalueerd in het Verenigd Koninkrijk, België, Cyprus, Griekenland en Litouwen, en de curriculums werden aangepast daar waar het nodig werd geacht. De feedback van de piloot testen wordt beschreven in:
 1. Pilot findings
 2. Aangepast en gelokaliseerd curriculum (NLLTELEN)

De finale ViPi video

Deze video geeft een weerslag van wat ViPi gerealiseerd heeft de voorbije 3 jaar, gecombineerd met feedback van zowel trainers en eindgebruikers, alsook vertegenwoordigers uit het inclusie veld.

Yes, I can! ICT and ICT-AT skills development for all – Finaal symposium van de ViPi en ATLEC projecten

Alle foto’s, videos en presentaties van het evenement dat plaats vond op 4 december in Brussel, belgië zijn hier beschikbaar.

Nood aan basis ICT en AT vaardigheden bij personen met beperkingen – video

Interview met Karel Van Isacker (ViPi coördinator) betreffende de nood aan basis ICT en AT training voor personen met beperkingen.

Deze video werd gemaakt door het Web 2LLP project (http://web2llp.eu).

Wat is ViPi

Vrouw in rolstoel werkt aan een bureau met een laptop

Vrouw in rolstoel werkt aan een bureau met een laptop

Onderzoeksrapport – ICT training en leerervaringen van personen met een handicap

ViPi heeft zonet een onderzoeksrapport vrijgegeven betreffende ICT training en leerervaringen van personen met een handicap, alsook de huidige state of the art. Beide kunnen worden gedownload in toegankelijk pdf-formaat.

Het onderzoek is uitgevoerd in de vroege stadia van het ViPi project om gegevens te verzamelen over de ICT-opleidingen en leerervaringen van personen met een handicap. Personen met een handicap, de organisaties die hen vertegenwoordigen, lesgevers en beleidsmakers namen deel aan deze studie. Het rapport bevat de enquête analyse en bevindingen met betrekking tot ICT-opleiding, de communautaire behoeften, relevante methodieken, pedagogische aanpak, beschikbaar trainingsmateriaal, etc. Verder bevat het een vergelijkende analyse tussen de verschillende landen (Griekenland, Litouwen, België en het verenigd Koninkrijk.

Wat is ViPi?

ViPi project gaat uit van het feit dat een meerderheid van de personen met een handicap in Europa werkloos zijn  (ANED statistieken vermelden meer dan 60%), omdat ze een aantal vaardigheden ontberen (o.a. basis ICT vaardigheden) die nodig zijn in de huidige werkomgeving.

ViPi streeft ernaar om een “one-stop-shop” interactief portaal en leeromgeving te voorzien dat;

 • een meertalige sociale omgeving omvat (voor VET centra, personen met een handicap, ICT training centra, etc.), gebruik makende van de meest recente sociale media, om zo een interactieve gegevens uitwisseling te bekomen, in samenwerking met betrokken personen en organisaties;
 • een toegankelijke (WCAG 2.0) meertalige Web 2.0 online ICT e-learning omgeving voor personen met een handicap omvat, en toegang biedt tot uitwisselbare SCORM leerobjecten, met focus op basis ICT vaardigheden om personen met een handicap toe te laten om hun job in de reguliere arbeidsmarkt te kunnen behouden, of dergelijke job te kunnen verkrijgen. Dit zal verrijkt worden met intuïtieve mobiele educatieve serieuze games;
 • Het uiteindelijke resultaat zal een totale set van toepassingen en diensten zijn die zullen gestroomlijnd worden via een gemende educatieve en pedagogische omkadering, gebruik makende van de interactieve mogelijkheden van web 2.0, aangepast aan de lokale noden, getest, en vervolgens verfijnd met eindgebruikers uit Griekenland, België, Litouwen, Verenigd Koninkrijk en Cyprus.

Training organisaties zullen toegang hebben tot leerobjecten die ze kunnen integreren in bestaande leeromgevingen en -praktijken. Door het gebruiken van Open Bron Software, kunnen extensies van het ViPi platform gemakkelijk worden geïntegreerd.
ViPi platform zal dus in staat zijn om een volledig toegankelijk en Open Bron gebaseerd pan-Europees leer/sociaal netwerk te ondersteunen, en zo de verschillende doelgroepen samen te brengen (VET centra, overkoepelende organisaties). Daarenboven zullen herbruikbare (PC en GSM) leerobjecten worden ter beschikking gesteld, ondersteund door Web 2.0 sociale diensten.