Autorinės teisės

Visos šioje svetainėje pateikiamo turinio teisės, tame tarpe ir autorinės, priklauso arba yra kontroliuojamos ViPi projekto atstovų.
Prisijungdami prie šios svetainės jūs sutinkate naudoti turinį tik savo asmeniniams ne komerciniams tikslams.
Svetainėje pateikiamo bei naudojamo turinio ir iliustracijų/piktogramų/logotipų negalima kopijuoti, transliuoti internetu, parsisųsti, laikyti saugykloje (bet kokiame medijų formate), persiųsti, demonstruoti ar naudoti viešai, taip pat modifikuoti arba kokiu kitu būdu keisti be raštiško ViPi projekto autorių sutikimo.