ViPi – virtualaus portalo neįgaliųjų interaktyviam dalyvavimui – atidarymas

PhoenixKM (Belgija) koordinuoja ViPi projekta, kurio tikslas – pateikti “vieningo-lango-paslaugų” portalą ir mokymosi aplinką mokymo įstaigoms – jos galės pasinaudoti esamais bei prisidėti naujais MO, kuriuos jie galės integruoti į esamas mokymosi aplinkas ir praktikas. Projekto konsorciumą sudaro organizacijos bei įstaigas iš Belgijos, Kipro, Graikijos, J. Karalysčių ir Lietuvos.
Belgijoje, Briuselyje, 2011 m. sausio 26 dienai iki 45 milijojnų žmonių Europoje turi ilgalaikes sveikatos problemas arba neįgalumą (LSHDP), kas sudaro 16% visų vyrų ir moterų nuo 16 iki 64 m. visoje ES (2002 ES Darbo pajėgų ataskaita (LFS) ir 2004 ES statistika apie pajamas bei gyvenimo sąlygas).
33% žmonių su tam tikrais sutrikimais turi gali dirbti ir patys pasiekti darbovietę. Skaičiai varijuoja skirtingose ES šalyse narėse (nuo 10 iki 50%). Šie skirtumai tiesiogiai susiję su šalies gerove bei jiems prieinama pagalba. Tie, kurie turi ypatingus apribojimus darbingumui, tik 28% yra įsidarbinę, kai tuo tarpu neturintčių darbingumo apribojimų įsidarbinimo lygis siekia 68%.
Šiai dienai greitai besivystančios informacinės komunikacijos technologijos (IKT) suteikia alternatyvius ir kūrybiškus sprendimus žmonių su negalia įdarbinimui. Naujausios studijos atliktos įvairių projektų metu (ACCESSIBLE ir AEGIS) pabrėžia, kad žmonės su negalia gali turėti ypatingai reikšmingos naudos iš skaitmeninio raštingumo, kurios yra gyvenimiškų ir įsidarbinimo įgūdžių pagrindas. Tačiau šiose ir kitose studijose taip pat buvo atskleista, kad pagrindiniu barjeru išlieka spec. poreikius atitinkančių mokymų ir medžiagos trūkumas. Šalia to, eilė kitų įgūdžių (tokių kaip raštingumas, skaičiavimo įgūdžiai) lygiavertiškai formuoja potencialus barjerus žmonių su negalia įsidarbinimui.
Platforma atliks “viningo-lango-paslaugų” vaidmenį mokymo įstaigoms – jos galės pasinaudoti esamais bei prisidėti naujais MO, kuriuos jie galės integruoti į esamas mokymosi aplinkas ir praktikas. Kadangi ViPi platformoje bus naudodamos atviro kodo programos, ją bus galima lengvai integruoti.
ViPi platforma taip pat bus galima naudoti Europos mokymosi tinklų ir bendruomenių, kurios veikia atviro kodo programų pagrindu, prieigai ir taip sudarys sąlygas kartu veikti pagrindinėms suinteresuotoms šalims bei paslaugų teikėjams (profesinėms mokykloms, asocialioms), tuo pat metu teikiant gausų rinkinį daugkartinio naudojimo (AK ir mobiliuosiuose prietaisuose) MO, kurie bus perduodami Web 2.0 socialinio tinklo paslaugų pagalba.
ViPi KA3 LLL projektas (511792-LLP-1-2010-1-GR-KA3-KA3NW) yra dalinai finansuojamas Mokymosi visą gyvenimą programos paprogramės KA3-IKT.