Category: Φόρουμ χρηστών

Το ViPi στο Com@modemdag

Η εταιρεία PhoenixKM θα συμμετάσχει στη συνάντηση ΤΠΕ και Γλώσσες του προγράμματος Comenius, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 16-17 Φεβρουαρίου 2012, καθώς και στο Com@modemdag στις 3 Φεβρουαρίου 2012 στο Ντάφελ του Βελγίου, το οποίο επικεντρώνεται σε Προσβάσιμες Τεχνολογίες ΤΠΕ για άτομα με αναπηρίες.

Και στις δυο συναντήσεις θα διανεμηθούν έγγραφα του ViPi, και θα πραγματοποιηθούν επαφές με τοπικούς παράγοντες.

Το ViPi στην εκδήλωση TES Resources North and Special Needs

Αυτή τη βδομάδα το ViPi δίνει το παρόν του στην εκδήλωση TES Resources North and Special Needs.

NTU team at TES event

TES Resources North and Special Needs

Το ViPi στο ITAG 2011

Το ViPi θα συμμετάσχει και θα παρουσιάσει στο “Interactive Technologies and Games: Education, Health and Disability 2011″ («Διαδραστικές Τεχνολογίες και Παιχνίδια: εκπαίδευση, υγεία και αναπηρία 2011») στο Νόττιγχαμ, στις 25-26 Οκτωβρίου 2011, που διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Νόττιγχαμ Τρεντ. Σκοπός του συνεδρίου είναι να μαζέψει ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες από τον τομέα των διαδραστικών τεχνολογιών, ώστε να εξερευνήσουν και να καινοτομήσουν στον τομέα της εκπαίδευσης, υγείας και αναπηρίας.
Το συνέδριο επικεντρώνεται ιδιαίτερα στη χρήση παιχνιδιών (υλικού και λογισμικού) για την εφαρμογή προσβάσιμων λύσεων, στο σχεδιασμό συστημάτων αλληλεπίδρασης με τους χρήστες χρησιμοποιώντας καινούριες συσκευές εισόδου/εξόδου, και στην αυξανόμενη επίδραση που έχουν οι υπολογιστές που βρίσκονται συνεχώς και ανελλιπώς στην καθημερινότητά μας, για το ευ ζειν μας.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του συνεδρίου.

Ομιλία και παρουσίαση στο ITAG 2011

Στις 26 Οκτωβρίου 2011, η PhoenixKM παρουσίασε μια ομιλία στο ITAG 2011 (Διαδραστικές τεχνολογίες και παιχνίδια: εκπαίδευση, υγεία και αναπηρία 2011) στο Νόττιγχαμ του Ηνωμένου Βασιλείου, με τίτλο «Ο τελικός χρήστης στο επίκεντρο όλων των εξελίξεων της ανάπτυξης τεχνολογίας πρόβασης», όπου αναφέρθηκε και στο ViPi.

Μετά την παρουσίαση, το NTU (Nottingham Trent University) έκανε μια εις βάθος παρουσίαση με θέμα «Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρίες για απόκτηση δεξιοτήτων ICT σε διάφορα μέρη της Ευρώπης», μαζεύοντας τα σχεδόν τελικά αποτελέσματα της έρευνας ViPi, η οποία είχε διεξαχθεί από το ViPi το 2011.

Πιο κάτω βρίσκονται οι παρουσιάσεις.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται να γίνει πιο ενεργή στην συμπερίληψη ατόμων με αναπηρίες

«Η Ε.Ε. χρειάζεται να εντάξει στην απασχόληση περισσότερα άτομα με αναπηρίες και να συμπεριλάβει πρόνοιες για αναπηρίες σε περισσότερες από τις υπόλοιπες πολιτικές της», επισημαίνει το Κοινοβούλιο σε διακήρυξη του που πέρασε την περασμένη βδομάδα, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για Αναπηρίες 2010-2020.
«Πάνω από ογδόντα εκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή γύρω στο 16% του συνολικού πληθυσμού της Ε.Ε., ζουν με αναπηρίες. Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 2020 για εργοδότηση του 75% του πληθυσμού ηλικίας 20-64 στην εργασία στην Ευρώπη του 2020 δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, εκτός εάν συμπεριληφθούν άτομα με κάποιου είδους αναπηρία», σημείωσε ο Ατάμ Κόσα, πριν την ψήφιση του κοινοβουλίου. Το ποσοστό εργοδότησης ατόμων με αναπηρία στην Ε.Ε. είναι μόνο γύρω στο 45%, και η ομάδα αυτή αποτελεί και μια από τις πιο επηρεασμένες αρνητικά ομάδες λόγω της οικονομικής κρίσης, γράφει η διακήρυξη, η οποία πέρασε με φανερή ψηφοφορία. Δεν πρέπει τα μέτρα αυστηρότητας να γίνουν η δικαιολογία για αδικαιολόγητες περικοπές σε υπηρεσίες από άτομα με αναπηρίες ή σε προγράμματα για την κοινωνική τους ένταξη, υποστηρίζουν οι Ευρωβουλευτές.
Το Ευρωπαϊκό Κοινωβούλιο τονίζει την ανάγκη κατάληξης σε άμεση συμφωνία πάνω στην πρόταση για Ευρωπαϊκή Οδηγία του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή της αρχής ίσης αντιμετώπισης ατόμων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεως, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού. Αυτή έγινε αποδεκτή με 362 ψήφους υπέρ, 273 ψήφους κατά και 23 αποχές.
Επίσης καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχύσει πρόνοιες κατά των διακρίσεων και πρόνοιες προσβασιμότητας στα σχέδια πολιτικής συνοχής της Ε.Ε. για την περίοδο 2014-2020, στις προτάσεις μεταρρυρμίσεων δημοσίων συμβάσεων, και να παρουσιάσει μια νομοθετική πρόταση για μια Πράξη Ευρωπαϊκής Προσβασιμότητας με δυνατά και δεσμευτικά σε επίπεδο Ε.Ε. μέτρα, για τη βελτίωση πρόσβασης ατόμων με αναπηρίες σε αγαθά και υπηρεσίες.
Ευρωβουλευτές καλούν τις Χώρες Μέλη της Ε.Ε. καθώς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναγνωρίσουν τη νοηματική γλώσσα ως επίσημη γλώσσα στις Χώρες Μέλη. Ο ίδιος ο εισηγητής είναι κωφάλαλος και έχει για βοήθειά του διερμηνέα που χρησιμοποιεί τη νοηματική κατά τη διάρκεια των συναντήσεων.
Τέλος, η διακήρυξη καλεί τις Χώρες Μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε άμεση επικύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για Άτομα με αναπηρία (UNCRPD). Μέχρι στιγμής, η Σύμβαση έχει επικυρωθεί από 17 Χώρες Μέλη.
Πηγή: AccessForAll.eu

Εναρκτήρια συνάντηση ATLEC

Το πρόγραμμα ATLEC (Assistive Technology Learning Through A Unified Curriculum – 518229-LLP-1-2011-1-UK-LEONARDO-LMP), το οποίο επιχορηγείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, συντονίζεται από το PhoenixKM, και έχει ανατεθεί στο Oak field School and Sports College (UK), διοργανώνει την εναρκτήρια του συνάντηση στις 16-17/01/2012 στο Νότιγχμαμ, Βρεττανία. Τα αποτελέσματα της συνάντησης θα συμπεριληφθούν στο πόρταλ του ViPi και στην εκπαιδευτική εφαρμογή για ΤΠΕ και Τεχνολογίες Πρόσβασης για κινητά.

Comenius, Γλώσσες, ICT Εναρκτήρια Συνάντηση 2012

Το ViPi θα παραστεί στην Εναρκτήρια Συνάντηση του «Comenius, Γλώσσες, ΤΠΕ» που διοργανώνεται στις Βρυξέλες στις 16 και 17 Φεβρουαρίου 2012.

Το ViPi στη διήμερη συνάντηση Comenius, ΤΠΕ και γλωσσικών προγραμμάτων στις Βρυξέλες, Βέλγιο

Διάχυση στη συνάντηση έργων στις Βρυξέλλες, Βέλγιο

Διάχυση στη συνάντηση έργων στις Βρυξέλλες, Βέλγιο

Το ViPi συμμετείχε στη διήμερη συνάντηση Comenius, ΤΠΕ και γλωσσικών προγραμμάτων στις Βρυξέλες, στις 16-17 Φεβρουαρίου 2012. Το ViPi συντόνισε την ομάδα συζήτησης με θέμα Προώθηση Έργων κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου για ΤΠΕ στη χρήση της κοινότητας EACEA ICT.

Το ViPi συμμετέχει στο Συνέδριο Διαδραστικές Τεχνολογίες και Παιχνίδια: Εκπαίδευση, Υγεία και Αναπηρίες 2012

Το ViPi θα συμμετάσχει στο συνέδριο «Διαδραστικές Τεχνολογίες και Παιχνίδια: Εκπαίδευση, Υγεία και Αναπηρίες 2012» στο Πανεπιστήμιο του Νόττινχαμ Τρεντ στις 23 και 24 Οκτωβρίου 2012. Το ViPi θα κάνει παρουσίαση για την προσβασιμότητα και τη σημασιολογία του διαδικτύου, και θα έχει το δικό του εκθεσιακό χώρο όπου θα παρουσιάζεται το υλικό του. Σας περιμένουμε!

Μια βδομάδα νωρίτερα, το ViPi θα διοργανώσει το εκπαιδευτικό του εργαστήρι στους χώρους του Πανεπιστημίου του Νόττινχαμ Τρεντ.

Επισκευτείτε τα κοινωνικά διαδικτυακά μέσα του συνεδρίου:
http://itag.gamecity.org/
http://www.facebook.com/iTAG.conf
http://twitter.com/#!/ITAG12

Πρόσκληση για υποβολή άρθρων:

Στόχος του συνεδρίου είναι η συνεύρεση ακαδημαϊκών και ατόμων που εργάζονται με διαδραστικές τεχνολογίες για να εξερευνήσουν και να καινοτομήσουν στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας και των αναπηριών. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη χρήση εξοπλισμού και λογισμικού παιχνιδιών για την ανάπτυξη της πρόσβασης, στο σχεδιασμό διαδραστικότητας με τη χρήση νέων συσκευών εισαγωγής και εξαγωγής πληροφοριών και στην αυξανόμενη επίδραση των υπολογιστών στην ποιότητα ζωής μας.
Το συνέδριο προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία παρουσίασης πρακτικών, ερευνών, ιδεών και αποτελεσμάτων. Παρουσιάζει τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα ερευνών σε ένα ευρύτερο κοινό και υποδεικνύει πώς η πρακτική συμπληρώνει και ενημερώνει την έρευνα. Το συνέδριο δημιουργεί μια πλατφόρμα αμφίδρομης επικοινωνίας ανάμεσα σε ακαδημαϊκούς και ομάδες που ασχολούνται πρακτικά με το θέμα και είναι ανοιχτό σε συμμετοχή και παρουσιάσεις από χρήστες.
Το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει την παρουσίαση των άρθρων, εργαστήρια και ένα χώρο εκθεμάτων αφισών και σχετικού υλικού. Το συνέδριο διοργανώνεται σε συνεργασία με το GameCity, το παγκόσμιο φεστιβάλ παιχνιδιού (http://gamecity.org/) και οι σύνεδροι θα μπορούν να συμμετέχουν σε όλες τες δραστηριότητες του GameCity, συμπεριλαμβανομένου του κοκτέιλ της εναρκτήριας εκδήλωσης.

Θεματική

Σχετικά με τη θεματική των εργασιών των συνέδρων, αναφέρουμε ότι με τον όρο «Εκπαίδευση» εννοούμε τόσο την υποχρεωτική όσο και την εκπαίδευση μετά την υποχρεωτική. Ο όρος «αναπηρία» συμπεριλαμβάνει σωματική, αισθητηριακή και νοητική ανεπάρκεια. Το συνέδριο επικεντρώνεται επίσης στην επίδραση των διαδραστικών τεχνολογιών στην υγεία και στην ποιότητα ζωής. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις πρακτικές εφαρμογές και οδηγούς των διαθέσιμων πηγών εκπαίδευσης και εργαλείων. Επιλεγμένα άρθρα θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο. Οι παρουσιάσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 20 λεπτά για τα κύρια συμπεράσματα, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου συζήτησης. Ελπίζουμε και φέτος, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, οι καλύτερες παρουσιάσεις να δημοσιευτούν σε σχετικό ακαδημαϊκό περιοδικό.

Επιλογή προηγούμενων εκδόσεων :

 • Journal of Assistive Technologies – Volume 3 issue 2 June 2009 (ITAG 2008 επιλεγμένα άρθρα)
 • Computers and Education – Volume 56, issue 1 (ITAG 2009 selected papers)
 • International Journal of Games Based Learning – in press (ITAG 2010 επιλεγμένα άρθρα)
 • Journal of Assistive Technologies – Volume 6 issue 3 in development (ITAG 2011 επιλεγμένα άρθρα)

Θέματα:

Το συνέδριο ενθαρρύνει την παρουσίαση διαθεματικών εργασιών.
Πιθανά θέματα (χωρίς να περιορίζουνται σε αυτά) περιλαμβάνουν:

Μάθηση με βάση το παιχνίδι:

 • Κοινωνική και συνεργατική πτυχή του παιχνιδιού (π.χ. εκπαιδευτική πτυχή των διαδικτυακών παιχνιδιών με πολλούς παίκτες).
 • Η αποτελεσματικότητα της μάθησης με βάση το παιχνίδι
 • Αυτοδημιουργία περιεχομένου και προσωποποίησης στο παιχνίδι
 • Η θεωρία της μάθησης, η παιδαγωγική και ο σχεδιασμός των οδηγιών στα παιχνίδια
 • Ο ρόλος των κινήτρων στα παιχνίδια
 • Συνεργασία ανάμεσα στην Επιστήμη και την Τέχνη για πιο αποτελεσματική μάθηση
 • Παιχνίδια που ενθαρρύνουν την ένταξη (π.χ. παραβατών, ατόμων με αναπηρίες, ενθάρρυνση κοριτσιών παικτών)

Τεχνολογίες που σχετίζονται με παιχνίδια:

 • Η χρήση μηχανών σύγχρονων παιχνιδιών για τη δημιουργία εφαρμογών για την υγεία και επανένταξη (π.χ. εφαρμογές για το Wii Fit, Kinect Move).
 • Διεπαφή ελέγχου παιχνιδιών με τον εγκέφαλο
 • Κινητικότητα και διεισδυτικά παιχνίδια
 • Υπηρεσίες με βάση την τοποθεσία χρήστη
 • Μάθηση με τη χρήση υπολογιστών χειρός στην τάξη

Παιχνίδια για Υγεία

 • Σοβαρά παιχνίδια και κλινική εξέταση (π.χ. μετά από εγκεφαλικό)
 • Σοβαρά παιχνίδια για επανένταξη και για θεραπεία (π.χ. φοβία, ADHA, μετατραυματικές κρίσεις άγχους, εγκεφαλικό, κλπ)
 • Modding για την υγεία
 • Μουσική και Τέχνη για επανένταξη σε πολυαισθητηριακά 3D περιβάλλοντα
 • Παιχνίδια για παιδιά σε νοσοκομείο
 • Παιχνίδια για αύξηση της σωματικής δραστηριότητας σε παιδιά

Πρόσβαση και σχεδιασμός:

 • Πρόσβαση ανοικτού κώδικα
 • Συμμετοχική σχεδίαση
 • Σχεδίαση-για-όλους
 • Φυσικές Διαπαφές χρήστη
 • Απεικόνιση και προώθηση της ισότητας των φύλων στα παιχνίδια
 • Εναλλακτικοί τρόποι χειρισμού παιχνιδιών για άτομα με αναπηρίες (π.χ. εγκεφαλικά, απτικά και μέσω ήχου)
 • Πρόσβαση σε διαδραστικές τεχνολογίες για ηλικιωμένους

Διαδικτυακές Τεχνολογίες:

Πηγές για εργαλεία διαδραστικής μάθησης και περιβάλλοντα, π.χ. . Flash, podcasts, προσομοιώσεις, παιχνίδια σε κινητά, εργαλεία Web 2.0, κλπ.
Το Διαδίκτυο ως μέσο επικοινωνίας (π.χ. για άτομα με Σύνδρομο Asperger)
Διαδικτυακά παιχνίδια σε φυλλομετρητές (browser) και σύνδεση τους με κανάλια κοινωνικών διαδικτυακών μέσων.

Αποστολή Άρθρων
Οι ενδιαφερόμενοι για παρουσίαση εργασιών ή για διοργάνωση εργαστηρίου μπορούν να στείλουν την περίληψη της εργασίας (μέχρι 500 λέξεις). Όσοι επιθυμούν να παρουσιάσουν ή να εκθέσουν poster/αφίσα, μπορούν να στείλουν περίληψη 300 λέξεων. Η διορία είναι μέχρι την Παρασκευή 1η Ιουνίου 2012. Αποστολές στο karen.krelle@ntu.ac.uk.

Τα ολοκληρωμένα άρθρα για παρουσίαση πρέπει να παραδοθούν μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου 2012.
Το κόστος συμμετοχής στο συνέδριο ανέρχεται στις £150 για 2 μέρες και £80 για μία μέρα. Στο κόστος εγγραφής συμπεριλαμβάνεται η πρόσκληση σας στην τελετή έναρξης του Game City, γεύμα και καφέ το πρωί/απόγευμα.

Ταξίδι και Διαμονή:
https://www.conferencebookings.co.uk/delegate/NCBITAGEHD2010
NottinghamCityTravel Link: http://www.nctx.co.uk/

Βραβεία:
Όπως και σε προηγούμενες χρονιές, θα δοθούν βραβεία!

 • Βραβείο καλύτερου άρθρου: £250
 • Βραβείο καλύτερου φοιτητικού άρθρου: £250
 • Βραβείο καλύτερης φοιτητικής αφίσας/poster: £150

3η συνάντηση προγράμματος στη Λιθουανία

Η 3η συνάντηση του προγράμματος θα διεξαχθεί στο Βίλνιους της Λιθουανίας στις 2-4 Μαΐου 2012. Οι εργασίες θα αρχίσουν στις 2 Μαΐου το απόγευμα, ενώ η συνάντηση του προγράμματος θα ακολουθήσει στις 3 και 4 Μαΐου στο Druskune.