Category: Εκδηλώσεις

Το ViPi σε παρουσίαση στο τελικό συνέδριο του Έργου AEGIS

Το Έργο ViPi θα παρουσιαστεί στο Accessibility Reaching Everywhere – AEGIS Workshop and International Conference, που θα λάβει χώρα στις Βρυξέλλες, Βέλγιο, στις 28-30 Νομεβρίου 2011.
Η δουλειά που θα παρουσιαστεί, δίνει έμφαση στην επίδραση που έχει η οικονομική και νομισματική κρίση σε κοινωνικές υπηρεσίες για άτομα με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υποστηρικτικών τεχνολογιών, που έχει επηρεαστεί σε χώρες της Ευρώπης.

Συνάντηση Έργων Διά Βίου Εκπαίδευσης στις Βρυξέλλες

Το Έργο ViPi συμμετείχε στη Συνάντηση Έργων του Προγράμματος LLL στις Βρυξέλλες στις 4-5 Φεβρουαρίου, και επίσης έδωσε παρουσίαση σχετικά με (προσβάσιμη) χρήση των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης, στα πλαίσια της συνεδρίας KA3-ICT με θέμα τη χρήση των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης από τα Έργα. Οι παρουσιάσεις είναι πιο κάτω:

(Προσβάσιμη) εκπαίδευση σε κοινωνικά δίκτυα

Η ομάδα του Έργου ViPi παρείχε εκπαίδευση σε ότι αφορά την αποτελεσματική χρήση των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης για την προώθηση Έργων, στο Leuven στις 19 Φεβρουαρίου. Η εκαπιδευτική συνεδρία ήταν στα πλαίσια της σειράς σχετικών εκπαιδευτικών συνεδριών Web2LLP. Έμφαση δόθηκε επίσης στη διάχυση πληροφορίας και υλικού και στο πως όλο το υλικό θα είναι σε προσβάσιμη μορφή.

Η πιλοτική φάση του Έργου ViPi ξεκίνησε

Participants in the Belgian pilot training sessions Οι πιλοτικές συνεδρίες εκπαίδευσης του Έργου ViPi, ενεργοποιούνται αυτό το διάστημα στο Βέλγιο  (Ypres), στην Κύπρο, στην Ελλάδα (Αθήνα), στη Λιθουανία (Βίλνιους) και στο Ηνωμένο Βασίλειο (Νοττινγχαμ). Εάν επιθυμείτε και εσείς να συμμετέχετε, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Εργαστήρι Ομάδας Εργασίας Ειδικής Εκπαίδευσης

Το Έργο ViPi θα παρουσιαστεί στα πλαίσια του “Special Needs Education Working Group / SENnet” workshop με τίτλο “Εκπαιδευτικά/Σοβαρά παιχνίδια για ενσωμάτωση” στις 13 Ιουνίου 2013 στις Βρυξέλλες, από συνεργάτες στο NTU. Οι στόχοι της εκδήλωσης είναι:

  • Η ενημέρωση της δυναμικής των σοβαρών παιχνιδιών για μαθητές με αναπηρίες
  • Να μοιραστούν οι συμμετέχοντες, επιτυχίες και προβλήματα
  • Ο προσδιορισμός μελλοντικών δράσεων

Το ViPi στο Online Educa Berlin 2013

Online Educa Berlin 2013

Το Έργο ViPi θα συμμετέχει στο συνέδριο ONLINE EDUCA BERLIN

που θα πραγματοποιήθεί στις 4-6 Δεκεμβρίου 2013 στο Βερολίνο, Γερμανία. Αυτό είναι το μεγαλύτερο συνέδριο σε τεχνολογίες που υποστηρίζουν την εκπαίδευση και τη μάθηση, για τους τομείς των επιχειρήσεων, εκπαίδευσης και υπηρεσιών.  Τώρα στη 19η του διοργάνωση, το συνέδριο θα φέρει κοντά περισσότερους από 400 ομιλητές και περισσότερους από 2000 συμμετέχοντες από περισσότερες από 100 χώρες. Σε αυτό το περιβάλλον, το οποίο προωθεί τη διεθνή δικτύωση σε  όλους τους τομείς, το ONLINE EDUCA BERLIN είναι η εκδήλωση κατά την οποία οι επαγγελματίες εκπαίδευσης μπορούν να ανακαλύψουν καινοτόμες λύσεις, να απορροφήσουν νέο τρόπο σκέψης και να φέρουν στο σπίτι ιδέες προκειμένου να αναλάβουν δράση, για την εφαρμογή της αλλαγής στον τομέα της τεχνολογίας και της μάθησης.

Η εκπαίδευση αλλάζει. Η εκπαίδευση επίσης ελλάζει εμάς. Ο κόσμος φαίνεται ολοένα και πιο περίπλοκος, παρουσιάζοντας νέες προκλήσεις στην εκπαίδευση. Οι νέες τεχνολογία μπορεί να φαίνονται περίπλοκες είσης, αλλά προσφέρουν απαράμιλλες δυνατότητες, αλλάζοντας τη διαδικασία μάθησης και δίνοντάς μας τη δυνατότητα να εμπνεύσουμε και άλλους να μάθουν. Πώς αλλάζει ο κόσμος της μάθησης; Πώς η τεχνολογία μπορεί να μας βοηθήσει να αλλάξουμε τον κόσμο; Με ιδιαίτερη έμφαση στο πώς Αλλάζει η Μάθηση, το συνέδριο ONLINE EDUCA BERLIN 2013 θα επικεντρωθεί στην αλλαγή και το ρόλο της τεχνολογίας στην προώθηση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας.

Το ViPi στο ITAG 2013

ITAG 2013 LOGO

Στις 17 Οκτωβρίου, η ερευνητική δουλειά του ViPi με τίτλο “Piloting the ViPi curriculum and games with young people with learning disabilities” (Andy Burton, Nick Shopland, David Brown and Lindsay Evett) θα παρουσιαστεί στο συνέδριο ITAG 2013 στις 10.00 πμ (ώρα τοπική συνεδρίου). Θα υπάρχει υποστήριξη μέσων κοινωνικής δικτύωσης καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου μέσω https://www.facebook.com/iTAG.conf, από όπου θα δημοσιεύονται πληροφορίες σχετικά με τις παρουσιάσεις, καθώς και εικόνες και βιντεο.

Παρουσίαση του Έργου ViPi στο συνέδριο ITAG 2013

Το Nottingham Trent University παρουσίασε τα αποτελέσματα του Έργου ViPi στο συνέδριο ITAG 2013.

Περίπτερο του Έργου ViPi στο συνέδριο Online Educa Βερολίνο 2013

Booth at Online Educa Berlin 2013, presenting project outcomes

Περίπτερο στο Online Educa Βερολίνο 2013, όπου παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του Έργου

Το ViPi διέθετε περίπτερο στο ONLINE EDUCA BERLIN που πραγματοποιήθηκε στις 4-6 Δεκεμβρίου 2013 στο Βερολίνο, Γερμανία. Αυτό είναι το μεγαλύτερο συνέδριο σε τεχνολογίες που υποστηρίζουν την εκπαίδευση και τη μάθηση, για τους τομείς των επιχειρήσεων, εκπαίδευσης και υπηρεσιών.
Με έμφαση στο πως Κινείται η Μάθηση, το συνέδριο ONLINE EDUCA BERLIN 2013 στόχευσε στην αλλαγή και το ρόλο της τεχνολογίας για προώθηση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας.

Εκπαιδευτικά παιχνίδια για ενσωμάτωση: μια ολιστική άποψη

Στα πλαίσια της παρουσίασης “Εκπαιδευτικά παιχνίδια για ενσωμάτωση: μια ολιστική άποψη”, το ViPi παρουσιαστεί την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου στις 15.15 με 16.30 στο δωμάτιο G2 Cailliau και συνεδρία “Video Games for Learning” στο Media and Learning event.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα κεντρικά κρίρια του Φλαμανδικού Υπουργείου Παιδείας (Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15, 1210 Βρυξέλλες).