Grundtvig – Εκπαίδευση στη διδασκαλία βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ προς άτομα με αναπηρίες

Ποιο σεμινάριο; Εκπαιδεύοντας τους εκπαιδευτές στην παροχή βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών) προς άτομα με αναπηρίες, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές τους ανάγκες.

Κάνει για μένα; Στοχευόμενο αρκοατήριο:

 • Δάσκαλοι (Εκπαίδευση Προδημοτική, Δημοτική, Δευτεροβάθμια, Επαγγελματική, Ενηλίκων, Ειδική)
 • Εκπαιδευτές δασκάλων
 • Λειτουργοί καριέρας και σύμβουλοι επαγγελματικής καθοδήγησης
 • Επιθεωρητές
 • Διευθυντές/διαχειριστές σχολείων/οργανισμών που προσφέρουν εκπαίδευση ενηλίκων
 • Άλλο (επί πληρωμή ή εθελοντικό) προσωπικό διεύθυνσης στο ινστιτούτο/οργανισμό
 • Μη-εκπαιδευτικό γραμματειακό προσωπικό
 • Μέλη συμβουλίων φοιτητών/δασκάλων σε εκπαίδευση ενηλίκων
 • Μέλη και εργαζόμενοι σε οργανισμούς που εκπροσωπούν άτομα με αναπηρίες

 Χμμ…περί τήνος πρόκειται;

Οι στόχοι του εκπαιδευτικού σεμιναρίου είναι:

 • Η προσφορά περιεκτικής προσέγγισης στην εκπαίδευση, μάθηση και αξιολόγηση (προσβάσιμων) βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ, στοχεύοντας στην ενσωμάτωση αυτής της περιεκτικής εκπαίδευσης στις καθημερινές εκπαιδευτικές πρακτικές (άτομα με αναπηρίες με τακτική εκπαίδευση),
 • Η κατανόηση των βασικών προκλήσεων των ΤΠΕ, αλλά και των ικανοτήτων που σχετίζονται με τις αναπηρίες,
 • Η κατανόηση και η υλοποίηση της διδασκαλίας ατόμων με αναπηρίες σε βασικά θέματα ΤΠΕ, καθώς και των τρόπων αντιμετώπισης,
 • Η κατανόηση των πολιτισμικών και κοινωνικών διαφορών που σχετίζονται με άτομα με αναπηρίες διαφορετικής προέλευσης (π.χ. μετανάστες, πρόσφυγες, εθνοτικές κοινότητες, άτομα εκτός Ευρώπης ή ενδο-ευρωπαϊκή κινητικότητα),
 • Η παροχή της εμπειρίας, μέσω επισκέψεων σε τοπικά κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων, σχετικά με τον τρόπο που οι τοπικοί οργανισμοί που εκπροσωπούν άτομα με αναπηρίες, ακόμα και τα ίδια τα άτομα με αναπηρίες, αντιμετωπίζουν τα θέματα της απόκτησης βασικών δεξιοτήτων σε ΤΠΕ και την κατά συνέπεια βελτίωση της δυνατότητας τους να εργοδοτηθούν,
 • Η παροχή πρακτικής εμπειρίας στην υλοποίηση προσβάσιμων πρακτικών εκπαίδευσης, μέσω προσωποποίησης ρόλων.

Σε ποια γλώσσα; Η βασική γλώσσα διδασκαλίας θα είναι τα Αγγλικά, θα υπάρχει όμως υποστηρικτικό υλικό σε Ολλανδικά, Αγγλικά, Ελληνικά και Λιθουανικά!

 

 Πού; Τέσσερις επιλογές

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Λάρνακα, Κύπρος, στις 11-15 Μαρτίου 2013. Εγγραφείτε μέχρι 25/02/2013!

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Περιοχή Ypres, Βέλγιο, στις 20-24 Μαΐου 2013. Εγγραφείτε μέχρι 16/05/2013!

3ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Vilnius, Λιθουανία, στις 01-05 Ιουλίου 2013. Εγγραφείτε μέχρι 17/06/2013!

4ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Nottingham, Ηνωμένο Βασίλειο, στις 14-18 Οκτωβρίου 2013. Εγγραφείτε μέχρι 30/09/2013!

Επιπλέον πληροφορίες;

Μπορείτε να βρείτε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με το εκπαιδευτικό σεμινάριο, στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/index.cfm?fuseaction=DisplayCourse&cid=34259 , περιλαμβανομένων του πλήρους προγράμματος διδασκαλίας, των διοργανωτών, των τελών συμμετοχής και των λεπτομερειών για τις επιλογές παρακολούθησης.

Θα λάβω πιστοποιητικό παρακολούθησης;

Ναί, θα λέβετε πιστοποιητικό παρακολούθησης σύμφωνα με το πρότυπο Europass Mobility certificate.

Ενδιαφέρον! Πώς μπορώ να εγγραφώ;

1. Πρώτα απ’ όλα παρακαλείστε να κρατήσετε θέση και να λάβετε γραπτή επικύρωση προ-εγγραφής το συντομότερο, στέλνοντας σχετικό μήνυμα στις διευθύνσεις που δίνονται πιο κάτω. Αιτήσεις από χώρες εκτός της χώρας διοργάνωσης του σεμιναρίου, αντιμετωπίζονται ευνοϊκά (λόγω κανόνων του προγράμματος Grundtvig, μόνο το 1/3 των συμεμτεχόντων μπορούν να προέρχονται από τη χώρα στην οποία διοργανώνεται το σεμινάριο).

ΠΡΟ-ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ:

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ στην Κύπρο: trainings@eurocyinnovations.com

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ στο Βέλγιο: info@phoenixkm.eu

3ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ στη Λιθουανία: vilma@imotec.lt

4ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ στο Ηνωμένο Βασίλειο: david.brown@ntu.ac.uk

2. Υποβάλετε αίτηση για χορηγία! Μόμο στην περίπτωση που δεν προέρχεστε από τη χώρα στην οποία διοργανώνεται το σεμινάριο, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για χρηματοδότηση των εξόδων ταξιδιού, διαμονής, γευμάτων, καθώς και δικαιωμάτων συμμετοχής. Μπορείτε να βρείτε το Εθνικό σας Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης, στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/national_en.htm και να ακολουθήσετε τη διαδικασία υποβολής αίτησης για χορηγία συμμετοχής σε σεμινάριο ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης Grundtvig! Αυτή η ευκαιρία είναι τώρα διαθέσιμη για το 1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. Μπορείτε να ελέγχετε τακτικά για νέες προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων που θα καλύπτυν τα επόμενα σεμινάρια. Αναλόγως της αξιολόγησης της αίτησης σας, μπορεί να λάβετε μέχρι και 2500 Ευρώ, ποσό που θα καλύψει το σύνολο των εξόδων συμμετοχής σας στα σεμινάρια.

3. Μόλις έχετε εξασφαλίσει χρηματοδότηση από το Εθνικό σας Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης, ή έχετε λάβει την τελική σας απόφαση να συμμετέχετε με δικά σας έξοδα, παρακαλούμε ενημερώστε σχετικά τους διοργανωτές (ίδια στοιχεία επικοινωνίας όπως δίνονται πιο πάνω για τις προ-εγγραφές) για να γίνει επικύρωση της εγγραφής σας! Προσοχή: όλη η διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα στις προθεσμίες που δίνονται για κάθε ένα από τα σεμινάρια πιο πάνω.

Θα είναι χαρά μας να σας βοηθήσουμε σε οποιοδήποτε βήμα της διαδικασίας. Παρακαλούμε, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας (στοιχεία δίνονται πιο πάνω) αναζητώντας διευκρινίσεις και βοήθεια.

Προσβλέπουμε στο να σας καλωσορίσουμε σε ένα από τα σεμινάρια μας!