Το ViPi στο Online Educa Berlin 2013

Online Educa Berlin 2013

Το Έργο ViPi θα συμμετέχει στο συνέδριο ONLINE EDUCA BERLIN

που θα πραγματοποιήθεί στις 4-6 Δεκεμβρίου 2013 στο Βερολίνο, Γερμανία. Αυτό είναι το μεγαλύτερο συνέδριο σε τεχνολογίες που υποστηρίζουν την εκπαίδευση και τη μάθηση, για τους τομείς των επιχειρήσεων, εκπαίδευσης και υπηρεσιών.  Τώρα στη 19η του διοργάνωση, το συνέδριο θα φέρει κοντά περισσότερους από 400 ομιλητές και περισσότερους από 2000 συμμετέχοντες από περισσότερες από 100 χώρες. Σε αυτό το περιβάλλον, το οποίο προωθεί τη διεθνή δικτύωση σε  όλους τους τομείς, το ONLINE EDUCA BERLIN είναι η εκδήλωση κατά την οποία οι επαγγελματίες εκπαίδευσης μπορούν να ανακαλύψουν καινοτόμες λύσεις, να απορροφήσουν νέο τρόπο σκέψης και να φέρουν στο σπίτι ιδέες προκειμένου να αναλάβουν δράση, για την εφαρμογή της αλλαγής στον τομέα της τεχνολογίας και της μάθησης.

Η εκπαίδευση αλλάζει. Η εκπαίδευση επίσης ελλάζει εμάς. Ο κόσμος φαίνεται ολοένα και πιο περίπλοκος, παρουσιάζοντας νέες προκλήσεις στην εκπαίδευση. Οι νέες τεχνολογία μπορεί να φαίνονται περίπλοκες είσης, αλλά προσφέρουν απαράμιλλες δυνατότητες, αλλάζοντας τη διαδικασία μάθησης και δίνοντάς μας τη δυνατότητα να εμπνεύσουμε και άλλους να μάθουν. Πώς αλλάζει ο κόσμος της μάθησης; Πώς η τεχνολογία μπορεί να μας βοηθήσει να αλλάξουμε τον κόσμο; Με ιδιαίτερη έμφαση στο πώς Αλλάζει η Μάθηση, το συνέδριο ONLINE EDUCA BERLIN 2013 θα επικεντρωθεί στην αλλαγή και το ρόλο της τεχνολογίας στην προώθηση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας.

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment


δυο − 1 =