Το ViPi στο ITAG 2013

ITAG 2013 LOGO

Στις 17 Οκτωβρίου, η ερευνητική δουλειά του ViPi με τίτλο “Piloting the ViPi curriculum and games with young people with learning disabilities” (Andy Burton, Nick Shopland, David Brown and Lindsay Evett) θα παρουσιαστεί στο συνέδριο ITAG 2013 στις 10.00 πμ (ώρα τοπική συνεδρίου). Θα υπάρχει υποστήριξη μέσων κοινωνικής δικτύωσης καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου μέσω https://www.facebook.com/iTAG.conf, από όπου θα δημοσιεύονται πληροφορίες σχετικά με τις παρουσιάσεις, καθώς και εικόνες και βιντεο.