Το ViPi σε παρουσίαση στο τελικό συνέδριο του Έργου AEGIS

Το Έργο ViPi θα παρουσιαστεί στο Accessibility Reaching Everywhere – AEGIS Workshop and International Conference, που θα λάβει χώρα στις Βρυξέλλες, Βέλγιο, στις 28-30 Νομεβρίου 2011.
Η δουλειά που θα παρουσιαστεί, δίνει έμφαση στην επίδραση που έχει η οικονομική και νομισματική κρίση σε κοινωνικές υπηρεσίες για άτομα με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υποστηρικτικών τεχνολογιών, που έχει επηρεαστεί σε χώρες της Ευρώπης.