Το Έργο ViPi στο Περιοδικό του Ευρωκοινοβουλίου

Ένα άρθρο για το Έργο ViPi έχει δημοσιευτεί στο Περιοδικό του Ευρωκοινοβουλίου στην έκδοση 380.

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment


4 + = πέντε