Το Έργο ViPi διαθέτει προς χρήση πολύγλωσσα παιχνίδια για απόκτηση βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ για άτομα με αναπηρίες

  • Memobile
Memobile screenshot

Memobile screenshot

Το Memobile είναι μια εφαρμογή Android και περιέχει ένα σύνολο από 3 παιχνίδια που έχουν ως στόχο να διδάξουν και να αξιολογήσουν τις γνώσεις που παρέχουν τα σχέδια μαθήματος του ViPi. Τα παιχνίδια είναι: Αντιστοίχιση Ζευγαριών, Σετ Εκκίνησης και Πιέστε και…Δράση. Τα παιχνίδια χρησιμοποιούν το Memo, ένα αγόρι-κινούμενο σχέδιο, που καθοδηγεί τους χρήστες.

Η εφαρμογή Memobile είναι διαθέσιμη στην Ολλανδική, Αγγλική, Ελληνική και Λιθουανική γλώσσα και μπορεί να μεταφορτωθεί και από το Google Play.
  • Παιχνίδι «Stay Safe»
Stay Safe screenshot

Stay Safe screenshot

Το Stay Safe (παραμένω ασφαλής) είναι ένα παιχνίδι σχεδιασμένο ώστε να αναδεικνύει ζητήματα ασφάλειας σχετικά με την επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων (emails). Καλύπτει θέματα όπως επικίνδυνα συνημμένα, πλαστογράφηση, απάτες, και μηνύματα-αλυσίδας. Το παιχνίδι σχετίζεται με μια χρήστη που ελέγχει τα μηνύματα στο ηλεκτρονικό της ταχυδρομείο και η οποία υποστηρίζεται από έναν έμπειρο εικονικό χρήστη.

Κατεβάστε και εγκαταστήστε (εδώ). Θα βρείτε μια συντόμευση στο desktop.

  • Παιχνίδι Fly Swa

Fly Swat screenshotΤο παιχνίδι Fly swat (χτύπημα μύγας) ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ατόμων τόσο με σωματική όσο και με πνευματική αναπηρία. Παρέχει ένα μέσο για την ανάπτυξη και την αξιολόγηση των δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη γνώση σε ΤΠΕ και την κατανόηση της έννοιας της αιτίας και του αποτελέσματος στα πλαίσια των ΤΠΕ. Παρέχει επίσης ένα μέσο για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων χρήσης των συσκευών εισόδου (ποντίκι και πληκτρολόγιο, και άλλες εναλλακτικές βοηθητικές συσκευές), καθώς και τη βελτίωση της ικανότητας συντονισμού και χρονο-προγραμματισμού μέσω των ΤΠΕ. Το παιχνίδι μπορεί να παίξει κατευθείαν από το διαδίκτυο στη διεύθυνση  http://software.isrg.org.uk/vipi/flyswat/FlySwatIndex.html.

  • Παιχνίδι Yes No ICT Quiz
Yes No ICT Quiz Game

Yes No ICT Quiz Game

Το παιχνίδι υποβάλλει ερωτήσεις τύπου αλήθεια/ψέμα σχετικές με ένα σύνολο θεματικών περιοχών ΤΠΕ. Το διαθέσιμο υλικό καλύπτει πτυχές των βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ στην αγγλική γλώσσα. Το περιεχόμενο έχει προσαρμοστεί κατάλληλα ώστε να απευθύνεται και σε άτομα με νοητική αναπηρία.
Υπάρχει διαθέσιμη έκδοση για λήψη εδώ.

  • Παιχνίδι True False ICT Quiz
True False ICT Quiz Game

True False ICT Quiz Game

Το παιχνίδι υποβάλλει ερωτήσεις τύπου αλήθεια/ψέμα σχετικές με ένα σύνολο θεματικών περιοχών ΤΠΕ και στη συνέχεια παρέχει επεξηγήσεις για τις σωστές απαντήσεις. Το διαθέσιμο υλικό καλύπτει πτυχές των βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ

Παίξτε το παιχνίδια στη δική σας γλώσσα πιο κάτω:

el gb lt nl

  • Παιχνίδι Rob the Mob
Rob the Mob - ICT quiz game

Rob the Mob – ICT quiz game

Το παιχνίδι Rob the Mob επιτρέπει στους χρήστες να παίξουν ένα κουίζ πολλαπλών επιλογών με κάρτες και στοιχήματα, όπου καλούνται να απαντήσουν σωστά σε ερωτήσεις για να κερδίσουν τα χρήματα ενός γκάγκστερ. Παρέχεται σχετική πληροφόρηση μετά από λανθασμένες απαντήσεις, ώστε ο χρήστης να εκπαιδεύεται ενώ παίζει

Παίξτε το παιχνίδι εδώ.

Το υλικό που παρέχεται καλύπτει θέματα των Βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ σε Αγγλικά, Ελληνικά, Ολλανδικά και Λιθουανικά.

Η έκδοση του παιχνιδιού για τοπική χρήση (κατεβάστε εδώ) είναι επίσης επεξεργάσιμη, ώστε οι εκπαιδευτές να μπορούν εύκολα να προσθέσουν το δικό τους περιεχόμενο για συγκεκριμένους εκπαιδευόμενους. Το περιεχόμενο προστίθεται σε μορφή αρχείων xml τα οποία δημιουργούνται με τη βοήθεια των ειδικών εργαλείων που παρέχονται μαζί με τα παιχνίδια. Όλα τα αρχεία παρέχονται ως πακέτο σε ένα zip αρχείο.

  • Παιχνίδι Escapology
Escapology ICT Game

Escapology ICT Game

Το Escapology επιτρέπει στους χρήστες να παίζουν ένα παιχνίδι τύπου Κρεμάλας, όπου καλούνται να μαντέψουν λέξεις που σχετίζονται με συγκεκριμένο θέμα. Οι θεματικές ενότητες επιλέγονται στην αρχή από τον ίδιο το χρήστη, ώστε να εστιαστεί η εξάσκηση σε συγκεκριμένη περιοχή.

Παίξτε το παιχνίδι εδώ.

Το υλικό που παρέχεται καλύπτει θέματα των Βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ σε Αγγλικά, Ελληνικά, Ολλανδικά και Λιθουανικά.

Η έκδοση του παιχνιδιού για τοπική χρήση (κατεβάστε εδώ) είναι επίσης επεξεργάσιμη, ώστε οι εκπαιδευτές να μπορούν εύκολα να προσθέσουν το δικό τους περιεχόμενο για συγκεκριμένους εκπαιδευόμενους. Το περιεχόμενο προστίθεται σε μορφή αρχείων xml τα οποία δημιουργούνται με τη βοήθεια των ειδικών εργαλείων που παρέχονται μαζί με τα παιχνίδια. Όλα τα αρχεία παρέχονται ως πακέτο σε ένα zip αρχείο.