Συνάντηση Έργων Διά Βίου Εκπαίδευσης στις Βρυξέλλες

Το Έργο ViPi συμμετείχε στη Συνάντηση Έργων του Προγράμματος LLL στις Βρυξέλλες στις 4-5 Φεβρουαρίου, και επίσης έδωσε παρουσίαση σχετικά με (προσβάσιμη) χρήση των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης, στα πλαίσια της συνεδρίας KA3-ICT με θέμα τη χρήση των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης από τα Έργα. Οι παρουσιάσεις είναι πιο κάτω: