(Προσβάσιμη) εκπαίδευση σε κοινωνικά δίκτυα

Η ομάδα του Έργου ViPi παρείχε εκπαίδευση σε ότι αφορά την αποτελεσματική χρήση των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης για την προώθηση Έργων, στο Leuven στις 19 Φεβρουαρίου. Η εκαπιδευτική συνεδρία ήταν στα πλαίσια της σειράς σχετικών εκπαιδευτικών συνεδριών Web2LLP. Έμφαση δόθηκε επίσης στη διάχυση πληροφορίας και υλικού και στο πως όλο το υλικό θα είναι σε προσβάσιμη μορφή.