Περίπτερο του Έργου ViPi στο συνέδριο Online Educa Βερολίνο 2013

Booth at Online Educa Berlin 2013, presenting project outcomes

Περίπτερο στο Online Educa Βερολίνο 2013, όπου παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του Έργου

Το ViPi διέθετε περίπτερο στο ONLINE EDUCA BERLIN που πραγματοποιήθηκε στις 4-6 Δεκεμβρίου 2013 στο Βερολίνο, Γερμανία. Αυτό είναι το μεγαλύτερο συνέδριο σε τεχνολογίες που υποστηρίζουν την εκπαίδευση και τη μάθηση, για τους τομείς των επιχειρήσεων, εκπαίδευσης και υπηρεσιών.
Με έμφαση στο πως Κινείται η Μάθηση, το συνέδριο ONLINE EDUCA BERLIN 2013 στόχευσε στην αλλαγή και το ρόλο της τεχνολογίας για προώθηση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας.