Παρουσίαση του Έργου ViPi στο συνέδριο ITAG 2013

Το Nottingham Trent University παρουσίασε τα αποτελέσματα του Έργου ViPi στο συνέδριο ITAG 2013.