Η πιλοτική φάση του Έργου ViPi ξεκίνησε

Participants in the Belgian pilot training sessions Οι πιλοτικές συνεδρίες εκπαίδευσης του Έργου ViPi, ενεργοποιούνται αυτό το διάστημα στο Βέλγιο  (Ypres), στην Κύπρο, στην Ελλάδα (Αθήνα), στη Λιθουανία (Βίλνιους) και στο Ηνωμένο Βασίλειο (Νοττινγχαμ). Εάν επιθυμείτε και εσείς να συμμετέχετε, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.