Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 2013 – Έκθεση της Unicef για Άτομα με Αναπηρίες

Unicef λογότυπο

 Λογότυπο της Unicef

Σήμερα, 30 Μαίου 2013, η UNICEF διέθεσε τη φετινή έκδοση της ναυαρχίδας των δημοσιεύσεων της, State of the Κατάσταση των παιδιών στον κόσμο.

Η έκθεση εστιάζει σε παιδιά με ειδικές ανάγκες. Η έκθεση επικεντρώνεται στη θέση των παιδιών με ειδικές ανάγκες σε ένα μεταβαλλόμενο παγκόσμιο τοπίο: πώς τα περνανε στο σπίτι, στο σχολείο, ή σε κέντρα υγείας; Τι συμβαίνει με τα παιδιά με ειδικές ανάγκες όταν βρίσκονται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή σύγκρουση; Πώς αυτές οι καταστάσεις παρουσιάζουν διακυμάνσεις σε όλο τον κόσμο; Η έκθεση ζητά από τους αναγνώστες να εξετάσουν τις χαμένες ευκαιρίες που προκύπτουν από την άρνηση του πλήρους δυναμικού των παιδιών αυτών. Η Κατάσταση των Παιδιών του Κόσμου 2013 επιχειρηματολογεί για δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς προς’εγγιση σε τομείς όπως η πρόωρη ανάπτυξη παιδικής ηλικίας, η εκπαίδευση, η υγεία, η διατροφή, η ανθρωπιστική ανταπόκριση και προστασία.

Πηγή: Unicef