Εργαστήρι Ομάδας Εργασίας Ειδικής Εκπαίδευσης

Το Έργο ViPi θα παρουσιαστεί στα πλαίσια του “Special Needs Education Working Group / SENnet” workshop με τίτλο “Εκπαιδευτικά/Σοβαρά παιχνίδια για ενσωμάτωση” στις 13 Ιουνίου 2013 στις Βρυξέλλες, από συνεργάτες στο NTU. Οι στόχοι της εκδήλωσης είναι:

  • Η ενημέρωση της δυναμικής των σοβαρών παιχνιδιών για μαθητές με αναπηρίες
  • Να μοιραστούν οι συμμετέχοντες, επιτυχίες και προβλήματα
  • Ο προσδιορισμός μελλοντικών δράσεων