Εκπαιδευτικά παιχνίδια για ενσωμάτωση: μια ολιστική άποψη

Στα πλαίσια της παρουσίασης “Εκπαιδευτικά παιχνίδια για ενσωμάτωση: μια ολιστική άποψη”, το ViPi παρουσιαστεί την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου στις 15.15 με 16.30 στο δωμάτιο G2 Cailliau και συνεδρία “Video Games for Learning” στο Media and Learning event.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα κεντρικά κρίρια του Φλαμανδικού Υπουργείου Παιδείας (Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15, 1210 Βρυξέλλες).