Πιλοτικές εκπαιδευτικές συναντήσεις στην Κύπρο

Στις 15 Νοεμβρίου 2013, η G.M EuroCy Innovations Ltd διοργάνωσε πιλοτικό εκπαιδευτικό σεμινάριο στη Λευκωσία, με μαθητές από τη Σχολή Τυφλών αλλά και δασκάλους από το ιδιωτικό ειδικό σχολείο ICTeach.

Το σεμινάριο στόχευε στη χρήση των αποτελεσμάτων του Έργου από άτομα με προβλήματα όρασης. Ένας μαθητής με πολύ καλές γνώσεις σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, χρησιμοποίησε τα εργαλεία του Έργου ViPi με τη βοήθεια του αναγνώστη οθόνης NVDA και έδωσε τα σχόλια του σχετικά με την προσβασιμότητα. Τα αποτελέσματα δόθηκαν από την εταιρεία επίσημα μέσα από τους μηχανισμούς αναφοράς της πιλοτικής φάσης του Έργου.

Το δωμάτιο όπου συναντήθηκαν οι εκπαιδευόμενοι με τους εκπαιδευτές. Ο εκπαιδευτής δείχνει στην οθόνη κάποιο υλικό και το παρακολουθούν οι εκπαιδευόμενοι