Καλές / Βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της εκπαίδευσης Α.Μ.Ε.Α. στην πληροφορική

Εάν έχετε υπόψη σας οποιεσδήποτε καλές ή βέλτιστες πρακτικές, σχετικές με την κατάρτιση Α.Μ.Ε.Α. στην πληροφορική, θα επιθυμούσαμε να λάβουμε νέα από σας. Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα έλθουμε σε επαφή μαζί σας.

* (υποχρεωτικό πεδίο)

Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων:
Μέγιστο μέγεθος αρχείου:

Αναφορά ευρημάτων Έρευνας – Εκπαίδευση σε ΤΠΕ και μαθησιακές εμπειρίες των ατόμων με αναπηρίες

Το Έργο ViPi δημοσίευσε τα ευρήματα της Έρευνας Ενδιαφερομένων – Ενοποίηση και συγκριτική ανάλυση των ευρημάτων, καθώς και τη “Μεθοδολογία έρευνας & τελευταίες εξελίξεις στις σχετικές τεχνολογίες”. Τα δύο κείμενα είναι διαθέσιμα σε προσβάσιμη μορφή pdf στη διεύθυνση http://www.vipi-project.eu/download/.
Η έρευνα σχεδιάστηκε στα πρώτα στάδια του Έργου ViPi, προκειμένου να βοηθήσει στη συλλογή στοιχείων σχετικά με την κατάρτιση σε ΤΠΕ και τις μαθησιακές εμπειρίες των ατόμων με αναπηρίες, τις οργανώσεις που τους εκπροσωπούν, τους εκπαιδευτές, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους μεσάζοντες. Η αναφορά των ευρημάτων περιλαμβάνει τα πορίσματα της ανάλυσης της έρευνας που σχετίζονται με την εκπαίδευση σε ΤΠΕ, τις ανάγκες της Κοινότητας, τις σχετικές μεθοδολογίες, τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις, το διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό, κλπ. Επιπλέον, περιέχει μια συγκριτική ανάλυση, περιγράφοντας, αξιολογώντας και συγκρίνοντας τις εθνικές ιδιαιτερότητες και ομοιότητες των απαιτήσεων των τελικών χρηστών στις διάφορες χώρες εταίρους.