Έρευνα ViPi – Ανάγκες και απαιτήσεις εμπλεκόμενων μερών

Η ομάδα του Έργου ViPi ανακοινώνει τη δημοσίευση της έρευνας/ερωτηματολογίου «ViPi – Ανάγκες και απαιτήσεις εμπλεκόμενων μερών». Η έρευνα αποσκοπεί στην αξιολόγηση:

  • των αναγκών της δυνητικής κοινότητας χρηστών της πλατφόρμας ViPi
  • των απαιτήσεων για εκπαίδευση σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
  • του διαθέσιμου υλικού εκπαίδευσης
  • των προσεγγίσεων και μεδοδολογιών εκπαίδευσης που χρησιμοποιούνται/παρουσιάζουν θετικά αποτελέσματα

Η έρευνα έχει σχεδιαστεί και απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία και σε οργανώσεις που τους εκπροσωπούν, σε συγγενείς, φροντιστές και εκπαιδευτές των ατόμων με αναπηρίες, καθώς και σε άτομα που ασχολούνται με την απασχόληση και τη λήψη πολιτικών αποφάσεων σχετικών με άτομα με αναπηρίες.

Παρόλο που ο αριθμός των ερωτήσεων είναι μεγάλος, θα οδηγηθείτε αυτόματα μόνο στα τμήματα της έρευνας που αφορούν το δικό σας προφίλ. Με άλλα λόγια, το μέγεθος του ερωτηματολογίου κυμαίνεται ανάλογα με το ρόλο σας και το αντίστοιχο ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο περιεχόμενο του Έργου Vipi. Σε κάθε περίπτωση, η συμμετοχή σας στην έρευνα και η απάντηση του ερωτηματολογίου δε θα διαρκέσει περισσότερο από 15 λεπτά. Τονίζεται επίσης ότι οι απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις που αφορούν προσωπικά δεδομένα είναι προαιρετικές.

Η έρευνα αποτελεί πολύ σημαντικό κομμάτι του Έργου ViPi, καθώς τα αποτελέσματα της έρευνας αναμένεται να καθοδηγήσουν τις μελλοντικές εξελίξεις του Έργου. Επίσης, αποτελεί ευκαιρία να εκφράσετε τις απόψεις σας σχετικά με την εκπαίδευση και κατάρτιση ατόμων με αναπηρίες σε ΤΠΕ.

Παρακαλούμε να διαθέσετε το χρόνο για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο, ώστε να μας βοηθήσετε να οδηγήσουμε το Έργο Vipi προς την κατεύθυνση που θα ωφελήσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο.

Η έρευνα είναι προσβάσιμη στους συνδέσμους πιο κάτω:

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων,
Η Ομάδα του Έργου ViPi